Pokud zde nenaleznete odpověď na svůj dotaz, napište nám.

Co je to pasportizace?

Účelem pasportizace je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. Daná evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem a optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. Pasportizaci objektů a komunikací pak provádíme převážně pro stavební společnosti, které v rámci svých staveb potřebuji obrazově zdokumentovat stav objektů, které mohou být dotčeny stavební činností a nebo stav komunikací, které jsou v rámci Plánu organizace výstavby (tzv. POV) zatíženy staveništní dopravou. Pasportizace provádíme již od roku 2005, přičemž máme vlastní vyvíjené a prověřené know-how na pořízení obrazového monitoringu (pasportizace) objektů a komunikací.

Nestačila vám tato odpověď? Napište nám

Při pasportizaci komunikací provádíte i následné vyhodnocení?

Ano, v případě Vašeho požadavku provedeme vyhodnocení dle příslušných norem a předpisů včetně např. zatřídění poruch asfaltových krytů. Toto vyhodnocení u nás provádí Ing. Pavel Zvěřina, který je vystudovaný stavební inženýr právě v oboru „Konstrukce a dopravní stavby“.

Nestačila vám tato odpověď? Napište nám

Jaké formy pasportizace nabízíte?

U pasportizace objektů a komunikací v rámci stavební činnosti jde o tzv. obrazový monitoring, kdy se zaznamená stav před zahájením stavby a následně může být pro porovnání proveden monitoring i po skončení stavby. Obrazově pořizujeme videozáznam v rozlišení 4K a fotografie v rozlišení 45 Mpx. Pro pasportizaci můžeme využít i letecké natáčení pomocí dronu.
Rovněž např. pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně již od roku 2005 provádíme průběžný pasport všech objektů a místností, které jsou zaneseny do databáze i s podrobným zatříděním včetně návaznosti na inventarizaci majetku apod. Tuto databázi jsme v rámci celého VFU naplnili již více než 60 tisíci údaji.

Nestačila vám tato odpověď? Napište nám