Klient: Český rozhlas
Služba: Hudební produkce

Tomáš Liška získal Cenu Anděl za nejlepší jazzové album roku 2020. Vybrané skladby upravil pro SOČR, a umocnil tak bohatou paletu nálad a barev, vycházející ze silných melodií, kolem nichž hráči jeho kvarteta elegantně plachtí uvolněnou improvizací. Liškovu kapelu s názvem Invisible World tvoří vynikající mezinárodní instrumentalisté: Efe Turumtay pochází z Istanbulu, Nikola Zarić ze Srbska a Kamil Slezák z Hané. S těmito hudebníky nepřestává Tomáš Liška hledat zajímavé interakce kultur a nástrojů. Vyzrálá autorská hudba tak mísí prvky jazzu, world­music a inspirace z jihomořských a jihovýchodních oblastí našeho kontinentu.

DOX Praha, 20. října 2022 Tomáš Liška kontrabas | Nikola Zarić akordeon | Efe Turumtay housle | Kamil Slezák bicí | Bastien Stil dirigent | Zhotovitel videozáznamu: avidis.cz

In Between Worlds: Tomáš Liška & Invisible World Tomáš Liška holds the Anděl Award for the best jazz album of 2020. He has arranged selected compositions for the Prague Radio Symphony, thus enhancing the rich palette of moods and colours that emerge from the strong melodies around which the players of his quartet elegantly glide with relaxed improvisation. Liška’s band, called Invisible World, consists of outstanding international instrumentalists Efe Turumtay from Istanbul, Nikola Zarić from Serbia and Kamil Slezák from the Haná region of Moravia. With these musicians, Tomáš Liška never stops looking for interesting interactions of cultures and instruments. The mature original music thus mixes elements of jazz, world music and inspiration from the South Sea and South-Eastern regions of our continent.

DOX Prague, October 20, 2022 Tomáš Liška double bass | Nikola Zarić accordion | Efe Turumtay violin | Kamil Slezák percussion Bastien Stil conductor