Klient: Český rozhlas
Služby: Živé přenosy, Hudební produkce

Přijďte si připomenout cestu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů od jeho kořenů až k dnešní digitální době. Ve čtvrtek 8. září 2022 od 19 hodin v brněnském Besedním domě.