Klient: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Služby: Animace a vizualizace, Propagační videa, Letecká videa

Animované video vizuálně prezentuje umístění trasy komunikace části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni, včetně řešení jednotlivých stavebních objektů (estakáda, mosty, biokoridory,…) zasazených do reálného území. Nová část městského okruhu se bude realizovat ve dvoupruhovém uspořádání. Začíná před mimoúrovňovou křižovatkou Chebská, pokračuje přes meandry řeky Mže, zářezem okolo vrchu Sylván, dále přes mimoúrovňovou křižovatku Sylván a ukončena je šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů. Součástí stavby jsou 3 křižovatky, 4 mosty a 3 biokoridory, 5 protihlukových stěn a další komunikace propojující sídliště „Vinice“ s městským okruhem. V rámci dokumentace se řeší i smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél nově navrhovaných komunikací.